Terpentedienyl Diphosphate Derived Diterpenoids

© IUBMB 20017


Return to:
enzymes homepage
geranylgeranyl diphosphate biosynthesis
diterpenoid biosynthesis
EC 4.2.3.36 terpentetriene synthase
EC 5.5.1.15 terpentadienyl diphosphate synthase