EC 5.1.3.7     
Accepted name: UDP-N-acetylglucosamine 4-epimerase
Reaction: UDP-N-acetyl-α-D-glucosamine = UDP-N-acetyl-α-D-galactosamine
Other name(s): UDP acetylglucosamine epimerase; uridine diphosphoacetylglucosamine epimerase; uridine diphosphate N-acetylglucosamine-4-epimerase; uridine 5′-diphospho-N-acetylglucosamine-4-epimerase; UDP-N-acetyl-D-glucosamine 4-epimerase
Systematic name: UDP-N-acetyl-α-D-glucosamine 4-epimerase
References:
1.  Glaser, L. The biosynthesis of N-acetylgalactosamine. J. Biol. Chem. 234 (1959) 2801–2805. [PMID: 13828347]
2.  Kornfeld, S. and Glaser, L. The synthesis of thymidine-linked sugars. V. Thymidine diphosphate-amino sugars. J. Biol. Chem. 237 (1962) 3052–3059. [PMID: 14034827]
[EC 5.1.3.7 created 1965]