EC 3.5.1.80      
Deleted entry: N-acetylgalactosamine-6-phosphate deacetylase. Identical to EC 3.5.1.25, N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylase
[EC 3.5.1.80 created 1999, deleted 2002]