EC 3.1.22.4      
Transferred entry: crossover junction endodeoxyribonuclease. Now EC 3.1.21.10, crossover junction endodeoxyribonuclease
[EC 3.1.22.4 created 1989, modified 2003, deleted 2021]