EC 1.14.13.53      
Transferred entry: 4′-methoxyisoflavone 2′-hydroxylase. Now EC 1.14.14.89, 4′-methoxyisoflavone 2′-hydroxylase
[EC 1.14.13.53 created 1992, modified 2005, deleted 2018]
 
 


Data © 2001–2019 IUBMB
Web site © 2005–2019 Andrew McDonald